Ylläpito

  • Nurmen hoito
  • Lannoitus
  • myrkytykset
  • lehtien poisto
  • kitkentä

Toteutamme kohteita hoitotyöt huomioon ottaen.